New Page 1 Aktiviteter

Arrangementer i Kvissel
Tilmeld nyt arrangement

Medtag også aktiviteterne i Ravnshøj   Skærum  
Herudover findes de faste arrangementer i Kvissel

Dato fra til


22. februar 2018 18:00

Bestyrelsen inviterer medlemmerne til Fællesspisning samt efterfølgende Generalforsamling i Fritidshuset.
18:00 Spisning. Middagen består af Gule Ærter m/ flæsk, pølse og hvad dertil hører.
......... Der kan købels øl og vand til sædvanlige priser.
Tilmelding: SENEST 18. februar på 25887709 (Birte) eller 61654475(Inga).

19:30 Generalforsamling starter med følgende dagsorden.
..........1. Valg af ordstyrer.
..........2. Årsberetning ved formand Birte Jensen.
..........3. Fremlæggelse af 2017-regnskab v/ kasserer Inga Mygind.
..........4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
........... . . . På valg er:
.......... . . . . Kitsten Ottesen. (Modtager genvalg)
.......... . . . . Erik Ivanoff Nielsen. (Modtager genvalg)
.......... . . . . Maureen Pedersen. (Modtager genvalg)

..........5. Valg af suppleant.
.......... . . . På valg er:
.......... . . . . Birthe Jensen. (Modtager genvalg)
..........6. Valg af Bilagskontrolant.
.......... . . . På valg er:
.......... . . . . Karl Larsen (Modtager ikke genvalg)
..........7. Behandling af evt. indkomne forslag.
..........8. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være Formand Birte Jensen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

VEL MØDT

Arrangør: Kvissel Pensionistforening.


27. maj 2018 Pensionistforeningens Sommerudflugt.

* * * Forslag til Udflugtsmål * * *

Det endelige program følger senere.


27. maj 2018 13:00 Kør Selv Tur.


Er du arrangør af eller har kendskab til et arrangement på Kvissel-egnen, som ikke er registreret ovenfor, er du meget velkommen til at indsende en besked til Webmaster med oplysninger / tip herom. På forhånd tak.
Optagelser er gratis.